Van alle kanten krijgen De Sjonnies enthousiaste reacties en natuurlijk ook donaties voor hun Kruidvundingproject. Maar het blijkt ook dat nog lang niet iedereen op de hoogte is van het inititiatief van de band met het hoogste lala-gehalte van Nederland. Vandaar dat er besloten werd tot een nieuw media-offensief (zie onze video voor de Nijmeegse TV-zender N1 hieronder) en daarom ook is de tijd dat jullie kunnen doneren verlengd tot nét voor de Kerst. En dat betekent niet dat je moet gaan wachten tot het bijna Kerst is, nee, doneer NU en help ook mee aan de totstandkoming van het eerste CD-album van De Sjonnies sinds 2007.

Share